İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor mu ? İşte ayrıntılar..

İktidarın 62 maddelik yasa teklifi taslağına göre işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor ve Cumhurbaşkanı isterse bunu 6 aya kadar uzatabilecek.

İktidarın hazırladığı 62 maddelik yasa teklifi taslağına göre işten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak, bu süre 6 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek ve bu süreç içinde işçilere günlük 39 lira 24 kuruş nakit ücret desteği ödenecek. Bu işçileri işten çıkan işverenlere para cezası verilecek. Ayrıca bakıma muhtaç kişilere de sosyal yardım ve bakım ücreti ödenecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAK, ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEK

İşverenlere işçi çıkarma yasağı geliyor. Bu süre 6 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek ve bu süre içinde işçilere günlük 39 lira 24 kuruş nakit ücret desteği ödenecek. İşçileri işten çıkan işverenlere para cezası verilecek.  Ayrıca bakıma muhtaç kişilere de sosyal yardım ve bakım ücreti ödenecek.

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor ve bunu 6 ay uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Madde’de şöyle deniyor:

“Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25. Madde’nin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Birinci fıkra çerçevesinde fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

- Advertisement -

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ İŞÇİYE GÜNLÜK 39,24 LİRA VERİLECEK

Söz konusu 10. Madde kapsamında ücretsiz izne çıkarılan ya da 15 Mart 2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Fondan her gün için 39,24 lira nakdi ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlanan işten çıkarıldığının tespiti halinde işverene ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesi’nde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 7 ve 10. Maddelerinde de düzenleme yapıldı. Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemeleri yapılacak.

Gündem