Bazı ürünlerde KDV oranı arttırıldı

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin tesliminde uygulanan Katma Değer Vergisi ve Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının KDV’si yüzde 5/10 oranından 7/10’a yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ ile bazı metal ve hurdalarda vergilendirmede değişikliğe gidildi.

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin tesliminde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı artırıldı. Ayrıca aynı tebliğ ile KDV’den muaf olan bazı hurdaların muafiyetten vazgeçilmesi durumunda oluşan KDV’nin oranı da 5/10’dan 7/10’a yükseltildi.

İlgili kanunun yeni hali şu şekilde oldu: “Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Gündem