Sivas Katliamı'nda kaybettiklerimiz

Asım Bezirci

1927 yılında Erzincan’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde Halis Acar mahlasıyla yazan Bezirci, 1960 yılından sonra kendi adıyla yazmaya devam etti.

Eserleri:
Çok Kapılı Oda (1961), Edip Cansever (1961),Günlerin Götürdüğü Getirdiği (1962), Bilimden Yana Sosyalizme Doğru (1963), Abdülhak Hamit ve Târık yahut Endülüs Fethi (1966), Okudukça (1967), Orhan Veli Kanık (1967), Ahmet Haşim (1967), Nurullah Ataç (1968), Dünden Bugüne Türk Şiiri (1968), Metin Eloğlu (1971) , On Şair On Şiir (1971) Seçme Romanlar (Refika Taner’le birlikte, 1973), İkinci Yeni Olayı (1974), Sabahattin Ali (1974), Nâzım Hikmet ve Seçme Romanlar (1975), Orhan Kemal (Hikmet Altınkaynak’la birlikte, 1977), Halk, Sosyalizm, Kültür ve Edebiyat (1979), 1950 Sonrasında Hikayecilerimiz (1980), Seçme Hikayeler (Refika Taner’le birlikte, 1981), Pir Sultan (1986), Halkımızın Diliyle Barış Şiirleri (1986), Şairlerimizin Diliyle Barış (1987), Rıfat Ilgaz (1988), Deyimlerimizin Sözlüğü (1990), Temele Gül Dikenler (1993), Güle Dil Verenler (1993).

Çevirileri:

Halkın Ekmeği (Bertolt Brecht) (A. Kadir ile birlikte), Demokrasi, Barış, Sosyalizm (Jean Jaurès), Seçmeler (Jean Jaurès) ,Seçme Şiirler (Paul Éluard) (A.Kadir ile birlikte)
Asıl Adalet (Paul Éluard), Varoluşçuluk (Jean-Paul Sartre), Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri (Georgi Plehanov), Sosyalizm ve Edebiyat (Anatol Lunaçarski), Felsefe Bilim ve Din (Marcel Cachin ve Rene Maublanc), Pyrrhus ile Cineas (Simone de Beauvoir), Diderot (Andre Cresson), Yeni Roman (Alain Robbe-Grillet), Üç Hikâye (Gustave Flaubert), Belâlı Yer (E. Caldwell) (H.L. Ak ile birlikte), Edebiyat Üstüne (Alain), Dünyada Sendikacılık (G Lefranc), Özgürlük Sorunları (R Maublanc) (V. Günyol ile birlikte).

Diğer Galeriler