Anayasadaki seyahat hürriyeti ve “köprüden geçme vergisi” mi?

BÜLENT SOYLAN

07-01-2017 17:00


Televizyonlarda gördük, gazeteler yazdı, okuduk:

-“Körfez Köprüsü açılıyor, geçiş 35 Amerikan doları + KDV olacak.”

Sonra “Yok, böyle olmasın biraz indirdik” falan dendi.

Nutuklar atıldı, kurdeleler kesildi, pozlar verildi ve nihayet “açtık!”

Yap İşlet modeli ile…

Bizim iktidar siyasetçileri bunu “icraat”tan sayarlar.

Nasıl bir icraat ise, “Bu işte devletten beş kuruş çıkmayacak, kendi kredisine güvenen, güvenmese de

arkasında bulacağı devlet garantisine güvenen bir “yatırımcı”ya bu iş yaptırılacak deniyor.

Sonra o “yatırımcı”, “işin sahibi” olarak gelenden geçenden şu kadar dolar karşılığı hasılatı toplayacak,

kendi parasını kurtarıp bankalara borcunu ödedikten veya ödettikten sonra paranın üstü onun anasının

ak sütü gibi helal “kazancı” olacaktı.

Beklediği paraları topladı topladı…

Toplayamazsa; yani araba kullananlar “yok kardeşim sağ olun, biz bu hizmeti almayalım” deyip körfezi

dolanırsa, haliyle iş zarar edeceği için, aradaki şu kadar dolar hasılat farkı o şimdi hazinesinden beş

kuruş harcamamış olan“ devletimizce karşılanacaktı.

*

Hani bazı durumlarda “Halep orada ise arşın burada” derler ya…

Güzel sözdür.

Onu bu duruma uyguladığımızda “Hadi görelim bakalım o köprüden günde 40 bin araç nasıl

geçiyormuş, nasıl hassas nasıl inceden bir yapmış o garantileri vermişsiniz” de denebilir.

Nitekim dendi de…

Geçişler başladı…

Önce bayram muhabbetiyle para yok dendi, ayak alıştırılmak istendi bir süre...

Hayat hep bayram olsa iyi de, bayramdan sonra bakıldı ki günde 40.000 araç geçecek denen köprüden

geçen araba sayısı “resmi” demelere göre bile sadece 20.000

Yani arabacılar bu fiyatlar karşısında “sağlanan kamu hizmetinden” pek hoşlanmamış, iki araba

geçeceği beklenirken bir araba geçmişti köprüden.

Üstelik dolar arttıkça etraftan dolananlar daha da artacak yani bu rakam giderek düşecekti.

İşin sonu siyaseten karanlık görünüyordu…

Peki bizde çare tükenir mi?

Bu işler tabii ki çok katı sözleşmelere dayanıyordu, “yatırımcı” o kendisine söylenen 40.000 geçiş

üzerinden hesapla bu işe heveslenip girmişti, bankalar dahil bir sürü anlaşma da vardı bu hesaba

güvenen ama bir baktık ki o geçiş ücreti bir siyasi kararla şu kadar liraya “indiriliverdi”.

Şimdi yapılan bu indirim dolayısıyla köprüden geçişler muhtemelen biraz artacak ve birileri çıkıp “o şom

ağızlılara” gereken cevabı verecek:

“Bak nasıl da arttı köprüyü kullananlar, demedik mi biz size…”.

Bu köprü işini “yakışır” deyip karşıdan sadece manzara olarak görenlerle hayatta dört işlem yapmasını

bile öğrenememiş olanlar hariç, sıradan bir bakkalın bile kolayca çözebileceği üzere durum şuydu:

Yapımcıya verilen garantide “günde 40.000 araç geçecek, geçenler şu kadar dolar ödeyecek” denmiş

ve geçmeseler bile parayı cepte say demişlerdi ya…

İşte o para belli.

Şimdi fiyat düşürülünce, garanti edilen o hasılatı yakalayabilmek için geçiş ücretini düşürdüğünüzde

aynı hasılatı yakalayabilmek için bu kez de o rakamın yani 40.000’in üzerinde, mesela 50.000 falan

aracın geçmesi gerekmez mi?

İyi de, baştaki 40.000’in ancak yarısı geçiyorsa gerisi için daha kimlerin geçmesi geçecek?

Şeytan diyor ki “kolay: “mesela arabalar köprüden iki tur atmadan geçemesin ya da biri başına diğeri

sonuna olmak üzere çift turnike koyalım ve böylece sayı katlansın”

Şaka bir yana, belli ki fiyat düşer ama araba sayısı yine aynı kalırsa bu sefer o hiç para koymayacak

diye beklediğimiz hazinenin zararı daha da artacak.

Ve biliyor musunuz; “hazineden hiç para çıkmadan” deniyor ya; bu iş için “Hazineden para çıkıp

çıkmayacağı asıl o zaman belli olacak.

Yani:

-Çok para vererek az araç geçse de

- Az para verip çok araç geçse de, aynı kapıya çıkıyor:

Çarp, böl… bu durumda sonuç “Zarar”.

Kime?

Tabii ki yatırımcıya değil, bu zararı vergileriyle karşılayacak olan bizlere.

Çok hoşlanmasak da olması gereken bu.

*

Ama şu Osmanlı’nın çözümleri bir alem.

Bir de bakıyoruz ki, İstanbul’daki “boğaz köprüleri” gibi insanların “isteseler de istemeseler de evden

işe, işten eve giderken “metazori” geçmek durumunda olduğu” bir bakıma hazır “müşteri”si bulunan

köprülerin ücretlerine yüksek zam yapılarak bir garabet yaratılıyor.

Nedir o?

Sayın siyasiler diyorlar ki, “O köprünün fiyatını indirdik, bunlarınkini arttırdık”.

Yani sonuçta “köprü işleri”nden zarar yok algısı...

Birinin zararını diğeri karşılayacak!

İyi güzel… Sen bir yanlışını böyle düzeltmeyi düşünüyorsun da, bunu yaparken bir başka yanlışa yol

açmıyor musun?

Peki ya o nedir?

Bakın, bizim Anayasamız da söylüyor, bu işler dünyada da böyledir:

“Madde 2: …Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.

“Madde 23: Herkes seyahat hürriyetine sahiptir”

Yani Devlet, yurttaşlarının bir yerden bir yere serbestçe gidebilmesi anlamında hürriyetleri olduğunu

kabul eder. Bunu sağlarken sadece dolaşımı engellememesi yetmez, bu hürriyetlerin giderek

gelişmesini ve daha kolay kullanılmasını sağlar.

Hukuk bu dolaşımı, ister yurt dışına, isterse İstanbul’un bir yakasından öbür yakasına gitmek diye

yorumlar.

Örneğin hiçbir yurttaşa “Sen Urfa’dan İstanbul’a gelemezsin denemeyeceği gibi; İstanbul’un bir

yakasından diğer yakasına geçemezsin de denemez değil mi?.

*

Bir tarihte, 1973 yılında 21.774.000 dolara bir boğaz köprüsünü yaptık, ki rakam kolay anlaşılsın diye

söyleyelim; bugün boğazdaki bir yalının yarı fiyatıdır.

Kaba hesapla o açılış günü doğanlar şimdi tam 44 yaşında.

Ya da İstanbullular buradan geçerken tam 44 yıldır para ödüyorlar.

Bölelim o köprünün maliyetini aradan geçen zamana:

Yıllığı 495 bin dolara, günlüğü 1.354 dolara geliyor…

Yani bu günkü kurlar ve bu günkü fiyatlarla hesaplandığında günde sadece 684 araba geçtiğinde

yatırım maliyetini kurtarıyor.

Şimdi düşünelim:

O köprü devletin para kazanmak için yaptığı bir ticari girişimi miydi?

Asla, kamu hizmetiydi ve bir sosyal hukuk düzeninde devletin vatandaşlarından para kazanmak için

köprü yaptırması zaten düşünülemezdi.

Malum, Anayasanın “değiştirilmesi teklif bile edilemeyen” 2. Maddesi Türkiye bir sosyal hukuk

devletidir” diyordu.

“Sosyal devlet” de halkını müşterisi olarak gören, ondan para kazanan tüccar devlet değil, o halka

hizmet götüren devlet olarak anlaşılır.

Bu anlayışa göre 44 yıldır yapılan ödemeler olsa olsa o yatırım vatandaşlarla finanse edilmesiydi.

Haydi o zamanlar için yeni bir hizmettir, katkı payıdır buna katılalım dendi, amenna…

Peki aradan 44 yıl geçtikten ve bedeli ödendikten sonra hala aynı gerekçeyle para almanın dayanağı

kaldı mı?

Eğer sosyal devletin gereği, anayasanın hükmü olan “Seyahat hürriyeti” doğru anlaşılır ve uygulanırsa

“Evet kalmadı. Sosyal devlet, vatandaşıyla ticaret yapan değil ona hizmet götüren devlettir” demek

gerekmez mi?.

Ne diyor Anayasa?

Herkes seyahat hürriyetine sahiptir… Nokta.

İlaveten söyleyelim: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 4 Sayılı Protokolün “Hareket Özgürlüğü”

başlığı altında yer alan ikinci maddesinde de, “yurttaşların kendi ülkelerinde serbestçe dolaşma ve

nerede oturacağını, nereye gideceğini seçme hakkı olduğunu” söyler.

Şimdi denecek ki “Aşk olsun” biz bu millet karşıdan karşıya geçmesin diye önüne tel örgü mü çekiyoruz

da bu kadar laf?”

O kadar basit değil tabii bu işler.

“Mugalata” kolay da, “hak-hukuk”ta dengeyi tutturabilmek ince bir konu…

Siz çıkıp “Tabii ki köprüden de geçersin, tünelden de. Ama bu sene yüzde 48 daha fazla para

ödeyeceksin” derseniz, bunun anlamı; “köprüden geçmek yani seyahat hürriyetini kullanmak şu kadar

para” demektir.

Bu da, alınan hizmetin karşılığına bakıldığında, enflasyon hesaplarına vurulduğunda “geçme parası”

hadi ticaretinden vaz geçtik, bu sefer de “vergi istenmesi” demektir.

Olay teknik anlamda “Vergi koymaktır”

Zaten başka örnekleri de yok mu?

Örneğin, “Evet bizde seyahat hürriyeti de var ama; bütçeye para lazım, akaryakıta şu kadar zam”

dediğinizde nasıl otomobille seyahati vergilendirmiş oluyorsanız; cep telefonu kullanımında “ÖTV’yi

arttırdık” dediğinizde o haberleşme hürriyetini parasal yönden kısıtlamış oluyorsanız, burada da durum

aynı.

Anayasa hukuku, o kara kaplı kitabını açtığınızda daha ilk sayfadan “Hani siz anayasadaki hürriyetleri

sağlayacak hatta kullanımını kolaylaştıracaktınız ya” der adama.

Fazla mı derinlere indik?

O zaman dönelim edebiyata…

Edebiyatta seçtiği “Garip” akımı ile “gariban vatandaş”ın duygularını dile getiren Şair Orhan Veli ne

diyor bakın “hürriyetlerin kullanımı” ve o hürriyetlerin ortalama insanımıza “maliyeti” konusunda:

“Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava;

Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı,

Sinemaların kapısı,

Camekanlar bedava;

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;

"Kelle fiyatına hürriyet,"

Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava.”

*

Lafı bağlayalım artık:

Köprüler başta olmak üzere; devlet eliyle fiyatlandırılan işlerdeki “getirilen her yük”” adı böyle konmasa

da aynen yeni bir “vergilendirme”dir.

Üstelik bazı temel hak ve hürriyetleri baskılayan, kullanımını “parası olana engel mi koyduk ki?” diye

üstü örtülen, daha çok garip gurabayı etkileyen, “vergi yoluyla engelleme”.

Sizi “Doğrudur, “hukuk”un gereği yapılsın düzeltilsin; ama uygulanacak bu “hukuk” falan bakanlığın

tebliği, filanca kanun ya da kararname ” değil de “anayasal hukuk” olsun, konu evrensel hukuk

açısından değerlendirilsin derseniz, bu tarifelerdeki “fevkalade” artışlar yani “temel hürriyetleri

vergilendiren bu uygulamalar yanlıştır, gerçekten düzeltilmeli, fazlası iptal edilmelidir.

İptal edilsin” düşüncesindeyseniz, gidin en yakınınızdaki “muktedir” ya da “muhalif” fark etmez

“Siyasetçilere” söyleyin.

Memleketin sıkıntısı çok ama, bir ara bununla da ilgileniversinler, çözerlerse primi büyüktür.

Diğer Yazıları

  Hava Durumu


ISTANBUL

  Yazarlar

KAZIM ÇİLOĞLU

KAZIM ÇİLOĞLU

Hamdolsun başardık!

Köşe yazılarının tüm adli sorumluluğu yazarına aittir.

  Puan Durumu

  O G B M A Y AV P
1.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 4 1 0 12 5 7 13
2.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 11 6 5 10
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 10 10 0 10
4.YUKATEL DENİZLİSPOR 5 2 2 1 5 2 3 8
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 5 2 2 1 5 4 1 8
6.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 6 6 0 8
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7
8.TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 5 1 6
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5
11.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5
12.ANTALYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 9 -4 5
13.MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5
14.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 6 7 -1 4
15.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 1 3 5 7 -2 4
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3
18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2